handig om te weten

waarom tegen mishandeling?

 • Dierenmishandeling en -verwaarlozing komen helaas vaker voor dan gedacht. Daarbij is lang niet altijd sprake van kwade opzet. Er zijn legio voorbeelden van mensen die zich laten verleiden tot de aankoop van een dier, zonder zich te realiseren hoeveel verzorging dat dier nodig heeft. Ook mensen die in een isolement terechtkomen kunnen ongewild dierenleed veroorzaken In andere gevallen zijn laksheid, winstbejag en sadisme de oorzaak van dierenmishandeling. Hoe het ook zij, het staat vast dat dieren zelf niet aan de bel kunnen trekken als ze in nood zijn. U kunt dat wel. Daarom is het van groot belang dat u de telefoon pakt als u ziet dat dieren in uw omgeving onrecht wordt aangedaan. De Dierenbescherming kan dan actie ondernemen en de situatie onderzoeken. Om het melden van dierenmishandeling en -verwaarlozing makkelijker te maken, is er één meldnummer voor héél Nederland 0900 - 20 21 210 (10 ct./min.) Er zijn ook dieren die bijna net zoals in een asiel in hokken zitten, maar die dieren worden voor proeven gebruikt. sinds 1996 mogen in Nederland geen proefen meer op dieren gedaan worden.Proefdiervrij is vooral bekend van haar originele geweldloze acties. Zo komt er meer aandacht voor het lot van proefdieren in de media (kranten, radio en TV) Proefdiervrij oefent op deze manier druk uit op politiek, bedrijfsleven en wetenschap om écht iets te doen voor de proefdieren. Bij de acties betracht Proefdiervrij altijd respect voor mens, dier en eigendommen. Voor mensen die dit principe niet onderschrijven, is bij Proefdiervrij geen plaats.Sinds 1996 mogen er in Nederland geen proeven op dieren meer worden gedaan voor make-up artikelen en verz controleren van medicijnen en vaccins.In Europees verband wordt gewerkt aan een verbod op het testen van dieren voor cosmetica.vanaf 2005 mogen in Europa geen proefdieren meer gebruikt worden voor cosmetica. Verzorgingsproducten die op dieren getest zijn buiten Europa blijven nog te koop. Het gaat de goede kant op, maar je zult als consument kritisch moeten blijven. elukkig maakt Proefdiervrij dat makkelijker.Het testen van dieren voor medicijnen en vaccins gaat voorlopig gewoon door. Naast apen en varkens, worden vissen, katten, muizen en konijnen veelvuldig gebruikt.je hebt ook nog biotechnologie.Biotechnologie is het "gebruik van (delen van van) organismen met als doel waardevolle producten te maken". Uit deze definitie blijkt het ondergeschikte belang an het welzijn van dierenje hebt ook nog het Xenotransplantatie, het transplanteren van dierlijke organen naar mensen, is een voorbeeld van de moderne biotechnologie. Met een tekort aan menselijke donoren, denken een aantal wetenschappers in varkens de perfecte vervanging te hebben gevonden. De varkens moeten genetisch gemanipuleerd worden om voor mensen geschikte organen te produceren.v.m. betekent in verband met de vissers maaken de haaien dood voor de vin zoms blijven ze leven dan gaan ze dood aan bloed verlies. De vissers willen de vin van een haai om haaien vinnen soep te maken want daar verdienen ze veel geld mee.dit gebuurt nog steeds!!! ook schepen de vissers schepen boorden vol vis uit de zee die vis eten wij op!! Vissen voor je hobby is geen dieren mishandeling, als je gevangen vis goed behandeld. Dus en haalt de vis uit het water En zorg maar dat ze zo min mogelijk bloed verliezen. Als dat wel gebeurt maak hem dan goed schoon en gooi hem weer terug en doe dit wel!!!!!!!!!!!! want anders sterven de vissen.

mishandeling van windhonden

 • Een onthoofde hond, een verbrande kop, een skelet tussen het afval. Hulpeloze dieren met 4 gebroken poten, toch nog in leven, maar zonder toekomst. Je kan het zo gruwelijk niet bedenken of het bestaat. En zelfs niet zo ver van hier... In Spanje, ten westen van Madrid bijvoorbeeld. Windhonden, gekweekt in Ierland en als ze amper enkele maanden oud zijn geexporteerd, om daar dienst te doen in hondenraces. Op de renbaan rennen de dieren zich het hart uit het lijf, soms tegen een snelheid van zo'n 70 km/h, tot groot genoegen van de duizenden gokkers. ................ Maar eenmaal hun prestaties verminderen, of ze te oud worden, krijgen ze stank voor dank. Het gaat hier om systematische mishandeling, niet om enkele gevallen. Als het erop aankomt hun hond(en) weg te doen, zijn de Spanjaarden zeer creatief: onthoofding, vergiftiging, achter een auto hangen, ophanging, ophanging met de poten nog net aan de grond, zodat de doodstrijd zeer lang duurt. In het beste geval wordt de hond gewoon achtergelaten. In Merida worden ze gewoonweg levend vastgebonden op een treinspoor... Deze windhonden hebben nooit liefde gekend, nooit een koekje gekregen, geen vriendelijke aai, zelfs geen naam...ze zijn alleen maar gekweekt voor de races... hoe kunnen mensen toch zoiets doen?? In het beste geval wordt de hond gewoon achtergelaten of in een asiel ondergebracht...

onze banner

NIEUWE SITE!!!

dierproeven

 • in 2003 opgeofferde dierenlevens.(dat betekent zoveel dieren zijn aan die proeven dood gegaan)heel veel dus __________________________________________________ muizen 296210 ratten 139152 hamsters 6335 cavia's 8646 __________________________________________________ meer komt nog

tekst ingestuurd.

 • Hallo, we hopen dat u ook dierenvriend(en) bent, mogen wij even uw aandacht over onderstaande. Het gaat niet over een hond die een kat bijt, maar wij vragen om een tip een aanwijzing of hulp met het verspeiden van dit schrijnende onrecht, waar we mee verder kunnen om te helpen deze zaak tot een bevredigend einde te brengen. Dat het hoog nodig is de grondwet met betrekking tot de dieren drastische te veranderen hoeven we u eigenlijk niet te melden denken wij! Vertrouwende op uw medewerking, namens veel dierenvrienden Corrie de Winter-Eikema Als een lam naar de slachtbank (door Corrie Eikema) Er is een vonnis geveld over de kattenhatende maar menslievende Dobermann Storm. Het zou een klucht kunnen zijn als er niet zoveel verdriet, onmacht en ongeloof achter stak. De betreffende politierechter was van oordeel met een gevaarlijke hond van doen te hebben. Waar kwam deze informatie vandaan? Is er een onpartijdige gedragstherapeut ingeschakeld? Is er dan een beroep gedaan op de MAG-test, daarin staat vermeldt: “Na een bijtincident kan een test ook verplicht worden opgelegd door een Officier van Justitie of de politie”. De test is samengesteld om te beoordelen of een hond gevaarlijk dan wel a-sociaal is? Wisten de Officier van Justitie cq de politie van het bestaan van de MAG-test af? De verklaringen van de door de raadsman gehoorde deskundigen, huisgenoten, buurtgenoten , de politie en de dierenarts die Storm als een sociaal dier, en een goedige hond omschreven, mochten niet baten en werden zo van tafel geveegd met verwijzing naar artikel 425 Sr. Als roerendgoed staan! dieren in onze grondwet omschreven dus hebben ze dezelfde rechten als bijvoorbeeld een tafel, stoel, televisie of auto....in het vonnis staat dat het inbeslaggenomen voorwerp zal worden ontrokken aan het verkeer. Voorwerpen kunnen niet van de lijn breken zoals Storm, die nota bene aangelijnd op een plaats verbleef waar honden los mogen lopen (hondentoilet). We weten als hondeneigenaren wel dat we ten alle tijden onze dieren onder controle dienen te houden maar we weten ook wanneer het jachtinstinkt boven komt en een hond eenmaal de achtervolging heeft ingezet, het verdraaid moeilijk is om hem terug te roepen. Dat moet de verbalisant, zelf hondengeleider ook weten, maar handelde als de eerste de beste hondenhater in mijn ogen. Waarom werd “de gevaarlijke” hond door slechts één agentje opgehaald? De reden: de hond op te halen voor een test was duidelijk een leugen. Doorgaans komt de politie met twee agenten, men zou denken bij het vorderen van een gevaarlijke hond het halve! korps aanwezig zou zijn. Nee, Storm is lettelijk en figuurlij! k als ee n lammetje naar de slachtbank gevoerd, rustig en vol vertrouwen liep hij met de agent mee. Binnen 45 minuten zonder dat de eigenaren ook maar het minste vermoeden hadden en op de hoogte van het voornemen, werd hij afgemaakt. Hoe ga je als vader of moeder je zoontje van acht jaar vertellen waarom Storm dood moest? Het kind komt nog iedere dag met die vraag. Dat de politierechter bepaalde dat er naast het verbeurtverklaren er geen verdere straf of maatregel zal worden opgelegd, zie ik als een “doekje” op een bloedende wond. Storm is verbeurd verklaard, dat betekend dat het gevorderde niet meer wordt teruggegeven. Wanneer de hond was gevorderd en ondergebracht in afwachting van het onderzoek had hij in elk geval nog een kans gehad. De snelheid waarmee Storm ter dood werd gebracht is volgens de uitspraak te wijten aan een economische overweging? Wat hieronder wordt verstaan? Joost mag het weten. De politierechter die een oordeel moet vellen over de gegevens in het proces-verba! al heeft naar mijn bescheiden mening niet echt verstand van honden. Dan lijkt het mij niet gemakkelijk een eerlijke uitspraak te doen. De grove fouten in het proces-verbaal zoals bijtincidenten uit 1998 terwijl Storm in 2001 werd geboren, of het vermelden van een zwarte Dobermann terwijl genoemde hond bruin was, doet zij als slordigheid af. Voor iedereen die het complete vonnis wil inzien, kan het lezen op de site van Storm: http://www.chrisisaak.nl/storm/ onder het kopje: Vonnis Rechtzaak. Terwijl ik dit stukje zit te schrijven kijk ik naar mijn hond die heerlijk na een wandeling in haar mandje ligt te slapen en realiseer wat een bofkonten we zijn. Want menige kat heeft mijn hond al uit onze tuin gejaagd zonder dat er drastische gevolgen waren, omdat er toevallig een hekwerk tussen zat. De eigenaren van de getroffen kat hebben het op deze wijze verliezen van hun kat als zeer pijnlijk vervaren en de politierechter vindt het enkele feit dat hun kat buiten losliep nog niet a! utomatisch dat zij (mede) verantwoordelijk zijn voor het gebeu! rde. Er wordt nu dus wel een onderscheid gemaakt tussen twee dieren, en daarom is het noodzakelijk dat duidelijk in de grondwet gaat worden omschreven wat de rechten en plichten van een dier/eigenaar zijn. Want nu komt het er op neer dat een kat een hond mag uitlokken en dat daar voor de katteneigenaren geen schuld wordt toegekend en een hond dus altijd het haasje is.

 • Ook een verhaal toevoegen?
 • Site van dat persoon.

handig om te weten 2

 • het landelijke nummer van dierenmishandeling is: 0900 - 20 21 210 (10 ct./min.) _______________________________ het telefoon nummer van de dierenambulance is: 010-4155666 binnenkort meer info

sitre´s beheerder´s

laat een bericht achter!

 • ben jij OOK tegen dierenmishandeling|?¿?¿ schrijf dan HIER iets!

msn

dieren site´s

goed doel 2

 • van de bloedige jacht op babyzeehonden zorgen dertig jaar geleden voor veel beroering. Voor het eerst worden de praktijken van de pelsjagers op grote schaal zichtbaar. De beelden laten meedogenloze jagers zien. De schedels van jonge zadelrobben en klapmutsen worden met knuppels of geweerkolven ingeslagen. Terwijl de diertjes nog liggen te stuiptrekken worden ze vaak al gevild. De moeders kunnen niets anders doen dan machteloos toekijken. Jacht of wetenschap? In 1989 wordt de jacht op whitecoats overal ter wereld verboden. Whitecoats zijn de baby’s van zadelrobben, die niet ouder zijn dan twee weken. Zes jaar later doodt Noorwegen 2600 jonge zeehonden. Ze zijn nét iets ouder dan twee weken. Onder het mom van wetenschap onderzoeken de Noren de beste dodingsmethode. De keuze is tussen neerknuppelen en afschieten. Te weinig vis Noorwegen en Canada zijn weer volop aan het knuppelen. De reden? In de rijke Aziatische landen is een gigantische nieuwe markt ontstaan. Nieuwe rijken in Korea en Japan zien een bontjas nog als het ultieme statussymbool. Maar dit is niet de reden die de Noren en Canadezen voor de brute zeehondenjacht geven. Volgens hen eten zeehonden te veel vis. En daar zouden vissers last van hebben. Dat klinkt als de omgekeerde wereld! Onafhankelijk onderzoek laat zien dat niet de zeehond, maar de mens verantwoordelijk is voor de lage visstand. Hele zeeën worden met gigantische netten praktisch leeggehaald. Het biologisch evenwicht raakt zo volledig verstoord. En dan wijzen Noorwegen en Canada de zeehond aan als zondebok om de vissers te vriend te houden.

gratis banner

bezoekers teller

vermijd de rookgassen...!!!

 • door de rook van de fabrieken word veel milieu vervuild. van het maken van: plastic producten en van benzine enz. _____________________________________________ benzine hebben we nodig.maar je kan het minder gebruiken ga met iemand meerijden (carpoolen)dan hoef je niet onnodig met 2 auto's te rijden. of nog beter rijd met de bus!dan zit je met z'n twintigen te carpoolen. je kan ook gewoon met de fiets of nog veel beter lopen dan hoeven er niet zo veel fietsen gemaakt te worden. _________________________________________ om nog meer rook te voorkomen kun je minder plastic kopen. zoals scoubydou of speelgoed. als je daar veel minder van koopt hoeven de mensen ook niet zo veel te maken en dat betekent dan ook minder rook. als je scounydou wilt kopen wil je alle kleuren hebben.(de meeste mensen). dus dan koop je er 200 (of zo iets). en later als die rage weer uit is dan heb je er niks meer aan. dan hebben de rookwolken voor niks gerookt. dus je koopt er 20 als ze op zijn weer 20 en dan enz. enz. enz. ________________________________________________ meer info volgt nog

hondenpootjes

poll

 • dierenmishandeling is:

  super! helemaal top!
  maakt mij niet uit...
  zielug
  stom,dom !!! die mensen zij: ***
 • deze blijft het zelfde!!!

goede site´s

google zoeken

dierenmishandeling

 • Ben jij ook tegen dierenmishandeling ?¿?¿? zet dan dit lintje op jouw site!¡!¡!

S.D.M.

 • binnenkort word de vereniging: S.D.M. opgericht.. ( Stop DierenMishandeling ) er is een site van www.s.dm.uwstart.nl Als je lid wilt worden moet je eerst red_de_dieren@msn.com toevoegen je kan ook geld geven maar daar komt nog meer informatie over of als je die eene msn toevoegt kun je het ook horen

regels van S.D.M.

 • 1. vanaf 7 jaar mag je lid worden. maar als je jonger bent mag je wel klusjes doen.__ 2. als je lid wil worden moet je een mailtje sturen. (klik onderaan op: dierenmishandling!!!__

 • Melt je hier aan voor de club

goed doel 1

loesje

  hondenmishandeling

  • Bent u ze ook wel eens tegengekomen, die ettertjes die blijkbaar alleen hun hond onder controle kunnen houden door ze een zgn. stroomband om hun nek te binden en zodra het dier iets doet wat hen niet aanstaat, ze een stroomstoot geven. Het corrigeren van het gedrag van de hond noemen ze dat, en wel met zoveel verve dat men haast geneigd is te denken dat dit een wetenschappelijke achtergrond heeft. Niets is echter minder waar, het is pure mishandeling van de hond. En dan durven ze ook nog te beweren dat ze van hun hond houden! Het enige wat ze bewijzen is dat ze niet met een hond om kunnen gaan, er duidelijk geen overwicht op hebben en geen greintje liefde voor honden bezitten. Walgelijke figuren zijn het, ongeacht de motieven die ze voor hun gedrag aandragen. Ook bij de opleiding voor politiehonden maakt men gebruik van dit verfoeibare apparaat. Anders zouden ze verdachten wel eens te hard kunnen bijten, is dan het slappe excuus. Ik wijs tevens met een beschuldigende vinger naar de Dierenbescherming die naar mijn mening veel te weinig doet om aan deze laakbare handelswijze een halt toe te roepen. Een hond verdient een dergelijke behandeling niet. Een hond is meestal iemands meest trouwe metgezel, althans zo hoort het te zijn. Een hond zal je, in tegenstelling tot je zogenaamde vrienden, nooit laten vallen, zelfs niet wanneer je tot de bedelstaf mocht geraken. Ook dan blijft een hond je trouw. Alleen daarom al mag je een hond nooit zoiets aandoen. Als je het dan beslist zo nodig vindt een hond af te richten doe het dan op de juiste manier, met enorm veel geduld. En zeker niet met slaag ! Hoe vaak zie je niet van die miezerige figuren die met een kolossaal grote hond lopen en bij het minste wanneer het dier niet doet wat ze willen het dier een aframmeling geven. Waarschijnlijk denken ze daarmee respekt af te dwingen bij hun medeburgers, nu voor mij zijn en blijven het zielige figuren. Alleen met die honden heb ik zielsveel medelijden, die zijn allesbehalve te benijden met zo'n baas. Tegenwoordig ben ik me bewust van het feit dat je geen eigen rechter mag spelen, maar in iemands jeugd heeft iemand eens zo'n kerel een pak op zijn donder gegeven met het end hout waarmee hij de hond aframmelde. Waar ze echter niet op gerekend had was dat de hond zijn baas tegenover haar verdedigde, gelukkig beet hij niet door maar ze kreeg wel een flinke knauw alsof hij wilde zeggen, handen af van mijn baas. Zo trouw is nu eenmaal een hond en daar zouden we best eens wat meer waardering voor mogen hebben. Daarom ben ik er ook op tegen dat men ze als zogenaamde politiehonden opleidt voor aanhouding van mensen. Het dier moet, geheel tegen zijn natuur in, mensen aanvallen die hij niet kent en zodoende de kastanjes uit het vuur halen voor zijn baas. Dat de hond daarbij het gevaar loopt geschopt, gestoken of door een kogel geveld te worden speelt blijkbaar geen rol. Voor het opsporen van lichamen onder ingestorte gebouwen, vermiste personen of drugs is een andere zaak. Honden kunnen een zeer nuttige rol in de samenleving vervullen, b.v. als blindegeleidehond, daarnaast zijn het gezelligheidsdieren waar gelukkig veel mensen plezier aan beleven en die zich ook bewust hiervan zijn. De echte dierenvriend zal dan ook nimmer zijn toevlucht nemen in het gebruik van dergelijke, in mijn ogen, misdadige apparatuur. Vaak betreur ik het dat ik niet de mogelijkheid heb deze etterjes te berechten, dan zouden ze een tijdje mogen brommen om te kunnen overdenken wat ze hun hond aangedaan hebben. Alhoewel ik vrees dat dergelijke figuren zo gevoelsarm zijn dat ze er niet eens achter zouden komen wat ze misdaan hebben. Ook zijn er helaas mensen die zo nodig ineens een hond moeten hebben, maar zodra ze het dier zat zijn of met vakantie gaan en geen geld willen uitgeven aan een dierenpensioen het dier aan een boom in een bos achterlaten of ver van huis uit de auto schoppen. Dit is wel zo'n beetje de ergste vorm van dierenmishandeling. Het dier blijft hulpeloos achter en sterft niet zelden van dorst en uitputting en mocht hij toevallig door passanten gevonden worden is ook niet altijd zijn ellende voorbij. Vaak belandt het dan in een asiel en kan hooguit het geluk hebben dat iemand zich over hem ontfermt, maar ook vaak laat men ze, zoals ze zo hypocriet noemen, inslapen. Nu, mensen die zich op deze wijze van hun huisdier ontdoen zijn het doodschoppen niet waard. Als je een hond wilt aanschaffen moet je eerst terdege de consequenties daarvan overwegen en als je dan tot de conclusie komt dat je dat er eigenlijk allemaal niet voor over hebt, moet je geen hond nemen. Een hond hoort liefdevol in een gezin opgenomen te worden, gewoon omdat hij of zij dat verdient. Een betere en trouwere vriend kun je je niet wensen.

  Gerelateerd

  sites met veel dieren plaatjes

  • deze site´s hebben veeeeeeeel dierenplaatjes! (deze links zijn geen linkspartners!!!)

  alle rubrieken

  meest bezocht:

  rekenmachine

  radio

  dode geitjes

  • Dode geitjes in vuilniszakken gevonden (Novum) - De politie heeft in Den Haag vijf vuilniszakken gevonden met daarin 25 dode geitjes. De jonge geiten waren ongeveer acht dagen oud. Het is nog onduidelijk hoe de beestjes zijn gestorven. Dat meldt de politie Haaglanden. Om de doodsoorzaak vast te stellen gaat de diergeneeskundige faculteit in Utrecht onderzoek doen. Voorlopig is nog onbekend waar de geitjes vandaan komen. "Er is nog geen aangifte gedaan van de vermissing en kinderboerderijen missen ook geen dieren", zegt woordvoerder Frans van Rijnswou. In de lente worden veel geitjes geboren. De politie is nog op zoek naar getuigen.

  aangehouden.

  • Man aangehouden op verdenking van dierenmishandeling (April 2005) (Novum) - Een 49-jarige Enschedeër is vrijdag in Enschede aangehouden op verdenking van dierenmishandeling in de periode van 2000 tot 2004. Hij heeft meerdere feiten bekend, meldt politie Twente maandag. Met de aanhouding hoopt de politie veel incidenten opgelost te hebben, maar het is niet bekend of de verdachte verantwoordelijk s voor alle mishandelingen. In het najaar van 2000 werd de politie Twente geconfronteerd met de eerste dierenmishandelingen. In de daarop volgende jaren werden tientallen aangiften gedaan. Een team van de Twentse politie deed onderzoek, maar dat leverde bij de meeste incidenten meestal niets op. In het gebied rondom Enschede en Oldenzaal zijn verschillende beesten, waaronder pony's en schapen zondanig mishandeld dat zij zijn overleden. Het team heeft veel contact gehad met onder meer dierenartsen, de Dierenbescherming, andere politieregio's en gedragsdeskundigen. Deze informatie heeft ertoe geleid dat vrijdag een verdachte aangehouden kon worden.

  klok

  van dale woordenboek

  onze banner